Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2020

BeatNick
07:30

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viarudosci rudosci
BeatNick
07:29
1673 92e4 390
Reposted from0 0 viadygoty dygoty
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
BeatNick
07:04
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa

March 15 2020

BeatNick
09:54

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viajuhasowa juhasowa
BeatNick
09:51
4642 c135 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaczarnemajtki czarnemajtki
BeatNick
09:46
BeatNick
09:44
1156 ae06 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakurdebele kurdebele
BeatNick
09:35
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
BeatNick
09:35
4262 abe6
Reposted fromteijakool teijakool viacocciuella cocciuella
BeatNick
09:33
3131 7eff 390
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaholymoly holymoly
BeatNick
09:08
Reposted fromFlau Flau
BeatNick
09:08
1352 fa38 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasignofthemoth signofthemoth

March 13 2020

BeatNick
13:45
BeatNick
12:55
The dystopian future has arrived.
Reposted fromfightling fightling viagabor gabor
BeatNick
12:55
1200 c320 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabor gabor
BeatNick
12:53
3833 e053 390
Reposted fromRowena Rowena viarudosci rudosci
BeatNick
12:51
BeatNick
12:46
BeatNick
12:42
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman viadygoty dygoty

March 03 2020

BeatNick
21:19
0809 7c4a 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasorriso sorriso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...