Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

BeatNick
15:15
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viatitelitury titelitury
15:12
4415 4e10 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatitelitury titelitury
BeatNick
15:11
5212 9f5b 390
Reposted fromfafner fafner viatitelitury titelitury
BeatNick
15:10
1203 6c64 390
Reposted fromsilentshout silentshout viatitelitury titelitury

August 29 2017

BeatNick
23:09
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromplayinglove playinglove via48hrs 48hrs
BeatNick
23:03
5332 11fc 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viairmelin irmelin
BeatNick
22:53
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viaerq erq

August 28 2017

BeatNick
23:09
6689 3e80 390
Reposted fromveez veez viaMaryiczary Maryiczary

August 25 2017

BeatNick
18:14
Reposted fromkaiee kaiee viahighhopes highhopes
BeatNick
17:59
Laguna Beach, USA

August 24 2017

BeatNick
18:41
Odrzucam rozsądek wybieram szaleństwo.
Przyjdź do mojego łóżka, w pościel z satyny się zanurz. Pozostaw się na mnie nago.
— K. K
Reposted fromforgivness forgivness
BeatNick
17:47
Reposted fromtami tami viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

August 23 2017

BeatNick
20:28
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
BeatNick
20:13
3144 eb6f 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaBloodEve BloodEve

August 21 2017

BeatNick
22:17
Żyjemy w klatce ze złudzeń na swój temat. Tak naprawdę życie polega na ich stopniowym odrzuceniu. Na tym polega wolność.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid viakamykowata kamykowata
BeatNick
22:16
1610 a632 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrolfasolek krolfasolek
BeatNick
11:30
11:26
8708 28c0 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialadymartini ladymartini
BeatNick
11:14
7349 5bef 390

August 18 2017

BeatNick
09:38
4284 6bab 390
Reposted fromeazyi eazyi viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl