Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

BeatNick
00:50
BeatNick
00:19
6127 1735 390
Reposted fromMadristas Madristas viamalinowowa malinowowa
BeatNick
00:17
8427 62b0 390
Reposted fromonlyman onlyman viaohhh ohhh
00:15

March 18 2018

BeatNick
22:47
2587 d506 390
BeatNick
22:43
7469 0087 390

March 13 2018

BeatNick
22:41
6361 4dd8 390
Reposted fromMadristas Madristas viaeternaljourney eternaljourney
BeatNick
15:00
4744 3943 390
Reposted fromkarahippie karahippie

March 08 2018

BeatNick
17:39
searched and found

March 06 2018

BeatNick
10:19
3873 b440 390

March 02 2018

13:01
6399 0115 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viarawwwr rawwwr
BeatNick
00:10
BeatNick
00:07
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viablurred-dreams blurred-dreams
BeatNick
00:06

February 27 2018

BeatNick
16:58
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viasilence89 silence89
BeatNick
16:55
2114 0b28 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viavolldost volldost
BeatNick
16:55
3850 1c1e 390
Reposted frombukazla bukazla vianiedoskonalosc niedoskonalosc
BeatNick
16:55

February 22 2018

BeatNick
18:19
1213 2643 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaajmaga ajmaga

February 17 2018

BeatNick
16:03
7740 c35a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl