Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

BeatNick
17:50
5626 0ca3 390
Reposted frombrainless brainless vianebthat nebthat

November 06 2019

BeatNick
09:22
3337 3e38 390
Reposted frommistic mistic viadzony dzony

November 05 2019

BeatNick
10:03
7548 a445 390
Reposted fromgloegg gloegg viaovtza ovtza

November 03 2019

BeatNick
20:33
6402 5725 390
Reposted fromambiente ambiente viainsanedreamer insanedreamer

November 02 2019

BeatNick
19:09

November 01 2019

BeatNick
11:50
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
BeatNick
11:45
1932 fcf2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahepi hepi

October 27 2019

BeatNick
21:41
4916 71fa 390
Reposted fromWhat-Porn What-Porn viajestpieknie jestpieknie

October 25 2019

BeatNick
14:08
2543 6de0 390
Reposted fromeroth eroth viairmelin irmelin

October 21 2019

BeatNick
12:02
7870 3169 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaikari ikari
BeatNick
11:41
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq

October 19 2019

BeatNick
08:34
3000 3945 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viasoba soba

October 09 2019

BeatNick
20:02
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamemonroe madamemonroe

October 08 2019

BeatNick
08:37
1842 4806 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPajex Pajex

October 03 2019

BeatNick
10:57
5665 024a 390
Reposted frommarianjin marianjin
BeatNick
10:05
BeatNick
10:00
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena viaelczi elczi

September 30 2019

BeatNick
13:32
BeatNick
11:43
1116 d57e 390
BeatNick
09:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl