Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

BeatNick
07:39
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viamielle mielle
BeatNick
07:34
3246 143b
Reposted fromsiegmunda siegmunda viavaira vaira
07:06
9735 5fb3 390
Reposted fromadammilligan adammilligan viagaf gaf
BeatNick
07:05
6080 fdf7 390

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapkz451 pkz451

August 10 2017

BeatNick
19:25
Reposted fromjkn jkn viayumi yumi
BeatNick
18:24
8678 606a 390
BeatNick
18:24
0835 60cf 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
BeatNick
18:22
5446 2ed1 390
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut via3u3a 3u3a

August 05 2017

BeatNick
19:09
1503 3d68 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viastolatstolat stolatstolat
BeatNick
19:06
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
BeatNick
19:05
8339 5021
Reposted fromgreensky greensky viacattolico cattolico
BeatNick
19:03
Reposted fromFlau Flau viaKryptonite Kryptonite
BeatNick
17:46
4342 6ec2 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaerq erq
BeatNick
17:46
6296 f3a7 390
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina viashakeme shakeme
BeatNick
17:45
0601 9bcd 390
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viashakeme shakeme
BeatNick
17:45
BeatNick
17:45
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viamadamemonroe madamemonroe

July 27 2017

BeatNick
23:55

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viaarrima arrima
BeatNick
23:23
BeatNick
23:23

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viarisa risa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl