Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

BeatNick
22:20
Zupo, nie strasz mnie tak więcej..myślałem, że i Ty odeszłaś bez słowa pożegnania, bez żadnego sentymentu...! Gdzie byłaś? Dlaczego nie pamiętasz ostatnich 18 miesięcy, spędzonych wspólnie w strefie komfortu, na błogiej prokrastynacji, której inni mogli nam tylko zazdrościć...? 

July 10 2015

BeatNick
15:54
6690 4fb4 390
yeah nice one
Reposted fromdelima delima viaPapsT PapsT
BeatNick
15:53

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaPicki91 Picki91
BeatNick
13:56
6383 1d67 390
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabourricot bourricot
BeatNick
13:55
7412 640e 390
James Dean in Times Square, New York City, 1955
Reposted fromsupersymmetry supersymmetry viacalineczka calineczka
13:22
BeatNick
13:21
7484 f74a 390
13:14

July 08 2015

19:42
4401 3eec 390
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
18:13
3174 c438 390

Kassi Smith

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
18:07
8918 6fad 390
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
BeatNick
14:09
0006 d341 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
BeatNick
14:05

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

BeatNick
09:29
0844 b839 390
Łódź
Reposted frommagnes magnes viainezhope inezhope
09:23
2158 4cf0 390
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
BeatNick
09:16
7039 0cec 390
Reposted fromministerium ministerium vialaseen laseen

July 06 2015

BeatNick
06:59

July 04 2015

BeatNick
15:56
15:33
7892 7f42 390
Reposted fromkinkesque kinkesque viaa-antimatter a-antimatter
BeatNick
15:31
2442 b05a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabirke birke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl